Wiśniowieccy

Herb Wiśniowieckich

Autor: Avalokitesvara Źródło: Wikipedia

Ród Wiśniowieckich był jednym z najbardziej wpływowych magnackich rodów książęcych. Jego protoplastą był Michał Zbaraski, który odziedziczył zamek w Wiśniowcu i od niego przyjął nazwisko Wiśniowiecki.

Tytuł książęcy dziedziczyli Wiśniowieccy jako potomkowie Zbaraskich po bracie Władysława Jagiełły Fiodorze Korybutowiczu. Na cześć swojego pochodzenia każdy z nich miał na trzecie imię Korybut. Czytaj dalej

Kategoria: Polskie rody szlacheckie | Tagi: | komentarze 2

Sobiescy

Herb Sobieskich (Herb Janina)

Autor: Bastianow, Tadeusz Gajl, WarX Źródło: Wikipedia

Sobiescy to polska rodzina szlachecka, pieczętująca się herbem Janina, z której wywodził się król Jan III Sobieski.

Ród Sobieskich skoligacony był z najświetniejszymi rodami Rzeczypospolitej: Wiśniowieckimi, Żółkiewskimi, Radziwiłłami czy Lubomirskimi. Dzięki korzystnym mariażom zdobywał wpływy i rósł w siłę. Czytaj dalej

Kategoria: Polskie rody szlacheckie | Tagi: , | Zostaw komentarz

Sapiehowie

Herb Sapiehów

Autor: Mathiasrex Maciej Szczepańczyk Źródło: Wikipedia

Sapiehowie to, wywodzący się z Litwy, jeden z najpotężniejszych polskich rodów magnackich. Pierwsze wzmianki o nim pochodzą z pierwszej połowy XV wieku i dotyczą Semona Sopihy, uznawanego za protoplastę rodu. Pełnię wpływów i znaczenia uzyskał jednakże ród Sapiehów w XVI wieku pod rządami Kanclerza Wielkiego Litewskiego Lwa Sapiehy. Od tego czasu przedstawiciele rodu pełnili najwyższe godności państwowe: podskarbich, hetmanów i wojewodów. Czytaj dalej

Kategoria: Polskie rody szlacheckie | Tagi: | Zostaw komentarz

Koniecpolscy

Herb Koniecpolskich

Autor: I, Voytek S. Źródło: Wikipedia

Koniecpolscy to, wywodzący się z Koniecpola koło Częstochowy, ród magnacki, którego genealogię otworzył w drugiej połowie XIV wieku starosta kujawski Przedbor.

Ród Koniecpolskich był jednym z najzamożniejszych i najbardziej zasłużonych w dawnej Polsce. Czytaj dalej

Kategoria: Polskie rody szlacheckie | Tagi: | Zostaw komentarz

Magnateria polska

Magnateria polska była najwyższą warstwą szlachty, odpowiadającą średniowiecznemu możnowładztwu.

Najważniejszym kryterium kwalifikującym do warstwy magnackiej nie było nazwisko, ale majątek. Majątek na tyle duży, by pozwolił na rozrzutne, pełne przepychu, nierzadko królewskie życie. Czytaj dalej

Kategoria: Historia sarmatyzmu | Tagi: | komentarze 2

Szlachta polska

Szlachta polska jako jednolity stan rycerski zaczęła się formować ze starego możnowładztwa i górnej warstwy wojów w XIII wieku.

Słowo szlachta pochodzi od niemieckiego rzeczownika „Geschlecht” oznaczającego ród. Przynależność do szlachty uzależniona była od przynależności do danego rodu. Ród taki miał swój herb oraz zawołanie, hasło, którym jego członkowie zwoływali się do bitwy. Czytaj dalej

Kategoria: Historia sarmatyzmu | Tagi: , | Zostaw komentarz

Charakterystyka sarmatyzmu

Charakterystyka sarmatyzmu

Szlachta sarmacka była bardzo konserwatywna i ksenofobiczna. Bardzo dużą rolę w życiu każdego odgrywała wiara, a wręcz dewocja. Prawdziwy szlachcic zajmował się rolnictwem i Czytaj dalej

Kategoria: Kultura sarmacka | Tagi: | komentarze 2

Sztuka sarmacka

Sztuka sarmacka

Epoka sarmacka” była obecna w naszym kraju na tyle długo, że wytworzyła swoje własne zwyczaje, stroje, podejście do religii i sztuki. Związane to było z konserwatyzmem szlachty Czytaj dalej

Kategoria: Kultura sarmacka | Tagi: | Zostaw komentarz

Źródła sarmatyzmu

Źródła sarmatyzmu

Mit o pochodzeniu polskiej szlachty, który królował w Rzeczpospolitej od XVI do XVIII wieku, opierał się o prawdziwe informacje o starożytnym ludzie – Sarmatach. Ten irański lud spokrewniony z Persami i Scytami naprawdę zamieszkiwał dorzecze Donu i wybrzeże Morza Czarnego. Jednak skąd pomysł, że miał coś wspólnego z żyjącymi w centralnej części Europy polskimi szlachcicami? Czytaj dalej

Kategoria: Historia sarmatyzmu | Tagi: | komentarze 2

Ubiór sarmatów

Ubiór sarmatów

Ubranie sarmackiego szlachcica było jego wizytówką i właśnie po jego stroju wydedukować można było, z kim ma się do czynienia. Strój świadczył o majętności i pochodzeniu danego Czytaj dalej

Kategoria: Kultura sarmacka | Tagi: | komentarzy 8
 • Nowe na stronie

 • Menu

 • Menu

 • O stronie

  Od końca XVI do drugiej połowy XVIII wieku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej istniał piękny mit o po pochodzeniu jej szlachty. Sarmacja, bo tak nazywała się ta kulturowa formacja, miała wywodzić się od żyjących w starożytności między Dolną Wołgą a Donem Sarmatów.

  To właśnie po tym szlachetnym ludzie miała nasza szlachta odziedziczyć wolność, dobroduszność, gościnność, odwagę oraz męstwo. Mit ten, obalony dopiero w XIX wieku, w sposób niezwykle oryginalny łączył kulturę Zachodu z orientalnym Wschodem i miał niebagatelny wpływ na sztukę, modę a także zwyczaje naszych szlachciców.

  Sarmacja to jednak nie tylko kontusze i żupany, malarstwo portretowe (które wtedy przeżywało rozkwit) i trening w wojennym rzemiośle. To przede wszystkim idea, która spajała i wywoływała solidarność w polskim społeczeństwie. To próba odnalezienia swojej tożsamości przez klasy wyższe ówczesnej Polski. To w końcu jedno ze źródeł tak ważnych w naszej historii wydarzeń jak wprowadzenie liberum veto czy utrzymywanie Polski „krajem bez stosów”.
 • Polecamy