Słowo kluczowe: ród Kalinowskich

Bitwa pod Batohem

Bitwa pod Batohem toczyła się od 1 czerwca do 2 czerwca 1652 roku. Miała ona miejsce w uroczysku Batoh nad rzeką Boh (Ukraina). Dowódcą ze strony I Rzeczpospolitej był hetman polny Marcin Kalinowski. Wojskami kozackimi oraz tatarskimi dowodził hetman zaporoski Bohdan Chmielnicki. Bitwa zakończyła się klęską wojsk polskich, które stanowiły liczebnie 1/3 wojsk kozacko-tatarskich. Wymordowano […]

Kategoria: Bitwy i wojny sarmatów | Tagi: , | Zostaw komentarz

Marcin Kalinowski herbu Kalinowa

Marcin Kalinowski herbu Kalinowa urodził się ok. 1605 roku. Jego rodzina wywodziła się ze szlachty i miała w swoim posiadaniu dobra w województwie bracławskim na Ukrainie. Ojcem tego hetmana polnego koronnego był Walenty Aleksander Kalinowski – starosta generalny podolski, który zginął pod Cecorą w 1620 roku. Studiował on w Polsce oraz w belgijskim Louvain. Następnie […]

Kategoria: Szlachcice | Tagi: , | Zostaw komentarz