Świadectwo energetyczne – kiedy jest wymagane?

Świadectwo energetyczne – kiedy jest wymagane?

Obowiązek posiadania świadectwa energetyczne dla nieruchomości obowiązuje od wiosny bieżącego roku. Dokument jest wymagany w pewnych sytuacjach, ale nie wszystkie mieszkania lub domu muszą go posiadać. Kiedy powinniśmy przygotować świadectwo energetyczne dla naszego lokalu?

Świadectwo energetyczne, a dokładnie świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub mieszkania. Znajdziemy w nim jasną informację, ile energii w skali roku potrzebuje dana nieruchomość na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Świadectwo energetyczne przy sprzedaży lub najmie nieruchomości

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej regulują przepisy, które weszły w życie pod koniec kwietnia 2023 roku. Zostały one wprowadzone w celu dostosowania krajowych przepisów to unijnych regulacji.

Świadectwo energetyczne jest wymagane w przypadku wszystkich nowych domów, ponieważ inwestor musi je przedstawić razem z zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, lub z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Z wymogu tego są zwolnione domy o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych, jeśli są przeznaczone do własnych celów mieszkaniowych.

W przypadku starszych nieruchomości świadectwo energetyczne jest wymagane w przypadku każdej umowy sprzedaży lub najmu. Właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do sporządzenia dokumentu i przekazania go nabywcy, lub najemcy w formie tradycyjnej, albo elektronicznej. Obowiązek ten dotyczy zarówno domów jednorodzinnych, jak i mieszkań oraz lokali stanowiących część budynku.

Kara grzywny za brak świadectwa

Świadectwo energetyczne musi przygotować specjalista posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed wystawieniem dokumentu powinien zostać przeprowadzony audyt oraz zweryfikowane dokumenty nieruchomości (np. rzuty pomieszczeń). Każde świadectwo ma indywidualny numer umożliwiający jego weryfikację.

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat. Dokument może wcześniej stracić ważność, jeśli przeprowadzimy remont nieruchomości, który wpłynie na zmianę charakterystyki energetycznej, czyli zmieni się ilość zużywanej przez nieruchomość energii. O ponowne wystawienie świadectwa będziemy musieli wystąpić np. po przeprowadzeniu termomodernizacji, zmianie sposobu ogrzewania, czy wymianie okien na nowoczesne.

Koszt uzyskania świadectwa, który ponosi właściciel lub zarządca nieruchomości, wynosi od kilkuset złotych do około tysiąca złotych. Za brak dokumentu w chwili zawierania umowy kupna-sprzedaży lub najmu grozi jednak kara w wysokości do 5 tys. złotych.

Dodaj swój komentarz

Wszystkie pola są wymagane.