Dwoje ludzi siedzi przy drewnianym blacie, na którym leżą dokumenty. Jeden z nich przegląda dokument, trzymając długopis

Zmiany w uprawnieniach notariuszy

Już w sierpniu do Rady Ministrów może trafić projekt ustawy rozszerzającej uprawnienia notariuszy. Planowane zmiany dają pracownikom kancelarii notarialnych dostęp do systemu teleinformacyjnego. Niewielkim nakładem sił można sprawić, że to właśnie oni będą aktualizować dane statystyczne rynku mieszkaniowego. W tej chwili są one często nieaktualne i przedawnione. Czy da się to zmienić?

Nowe prawa i obowiązki notariuszy

Nowelizacja ustawy daje notariuszom możliwość dokonywania wpisów do księgi wieczystej. Ułatwi to pracę nad dokumentami prawnymi i przyspieszy formalności związane z zakupem na przykład mieszania. To, że notariusze będą mogli dokonywać wpisów, wiąże się też ze wspomnianym już dostępem do baz danych, w tym statystycznych analiz rynku. Obecnie są one rzadko aktualizowane, przez co informacje tam zebrane nie oddają dynamicznego charakteru rynku. W dobie zmian i wahań cen niezwykle trudno prowadzić aktualne zapisy.

Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości zwraca uwagę, że proces ten byłby dużo łatwiejszy, gdyby aktualizacji dokonywać jak gdyby przy okazji. Za bieżące zapisy byliby odpowiedzialni notariusze, którzy po każdej sygnowanej przez nich transakcji zapisywaliby jej najważniejsze dane. Dzięki temu można by zebrać aktualne informacje na przykład o metrażu mieszkań i ich ostatecznej cenie. To ważne dane nie tylko dla analityków rynku mieszkaniowego, ale i potencjalnych kupców. Marcin Warchoł podkreśla, że zlecił już analizę skuteczności tego typu rozwiązania. Prognozy są dobre i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, dzięki pracy notariuszy możemy spodziewać się skokowego podniesienia jakości danych statystycznych branży mieszkaniowej.

Kompleksowe zmiany

Możliwości, jakie daje notariuszom nowa ustawa, z pewnością uproszczą drogę do przeniesienia własności. Notariusze już za rok będą mogli dokonywać samodzielnych wpisów do hipoteki, dzięki czemu ich usługi będą bardziej kompleksowe. W czasie jednej wizyt u notariusza będziemy mogli między innymi założyć nowa księga notarialną czy dokonywać zmian w zapisach dotyczących hipoteki. Jak już wspominaliśmy, notariusze po zmianach otrzymają status użytkowników sieci teleinformacyjnej, dzięki czemu przepływ danych będzie bardziej płynny. Z pewnością skróci to czas czekania na niezbędne dokumenty dotyczące formy własności lokalu.

Gdy ustawa wejdzie w życie, w praktyce przekonamy się, czy spełni pokładane w niej nadzieje. Rzetelnie aktualizowany, czuły na zmiany rejestr dotyczący kupna i sprzedaży nieruchomości z pewnością byłby sporym ułatwieniem. Skorzystaliby na nim nie tylko inwestorzy indywidualni, ale i duże firmy deweloperskie. Plusem proponowanego rozwiązania jest podniesienie jakości zebranych danych w całej Polsce. Dzięki temu możliwa byłaby obserwacja trendów na lokalnych rynkach nieruchomości. To ważne szczególnie w kontekście obserwowanego ożywienia branży mieszkaniowej w mniejszych miejscowościach.

Dodaj swój komentarz

Wszystkie pola są wymagane.