Rośnie wartość nieruchomości mieszkaniowych

Rośnie wartość nieruchomości mieszkaniowych

Polski rynek nieruchomości mieszkalnych nadal napawa się dynamicznym wzrostem ich wartości, a Narodowy Bank Polski właśnie opublikował najnowsze dane, które wywołują podziw w całym kraju. Według banku centralnego szacowana wartość nieruchomości w naszym kraju na koniec 2022 roku wyniosła około 6,5 biliona złotych.

Wzrost wartości nieruchomości w Polsce na koniec poprzedniego roku

Raport NBP pokazał, że szacowana wartość majątku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce na koniec 2022 roku była wyjątkowo imponująca, przekraczając 6,5 biliona złotych w porównaniu do 5,8 biliona złotych na koniec 2021 roku. Nie tylko nieruchomości mieszkalne doświadczyły tego wzrostu, ale także nieruchomości komercyjne, które osiągnęły wartość około 380 miliardów złotych, w porównaniu z 355 miliardami złotych w roku 2021. Wartość mieszkań stanowiła około 211 procent PKB, podczas gdy lokale komercyjne stanowiły zaledwie 12 procent.

Poprawa sytuacji mieszkaniowej w Polsce

Narodowy Bank Polski zaznaczył również, że sytuacja mieszkaniowa w kraju nad Wisłą w ubiegłym roku uległa znacznej poprawie. Liczba mieszkań na tysiąc mieszkańców wzrosła do około 413, w porównaniu do 405 mieszkań rok wcześniej. Ponadto, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę wyniosła około 31,1 metrów kwadratowych, przy 30,4 metrów kwadratowych w roku 2021. Jednocześnie zmalała przeciętna liczba osób przypadająca na mieszkanie, wynosząc 2,4, co jest wynikiem mniejszym o 0,1 do analogicznego okresu przed rokiem. Poprawa sytuacji na rynku była widoczna we wszystkich miastach wojewódzkich, gdzie osiągnięto wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.

Rekordowy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania

Dane NBP wykazały również rekordowy wzrost liczby mieszkań oddanych do użytku w roku 2022. Było ich niemal 238,5 tysiąca, z czego prawie 73 tysiące to nowe lokale w największych miastach wojewódzkich. Jednak wraz z tym wzrostem, szczególnie w aglomeracjach miejskich, pojawił się również wzrost kosztów produkcji mieszkań, przy jednoczesnym spadku popytu spowodowanym wzrostem kosztów finansowania i niepewnością ekonomiczną w Europie.

Ceny nieruchomości nadal rosną

Warto również zauważyć, że w badanych miastach w Polsce średnie ceny ofertowe i transakcyjne za metr kwadratowy na rynkach pierwotnych i wtórnych nadal utrzymywały trend wzrostowy, który zaczął hamować pod koniec roku, zwłaszcza w Warszawie, czyli najdroższym polskim mieście. To wyraźnie pokazuje, że rynek nieruchomości w Polsce jest nadal dynamiczny i przyciąga uwagę zarówno inwestorów, jak i osób poszukujących mieszkań na sprzedaż dla siebie.

Dodaj swój komentarz

Wszystkie pola są wymagane.